Русинська клавіатура на Windows

25. фебруара 2019

Хóчете стерьхати и хôснôвати розкладку на клавіатуру з русинськым алфабетом?

Йсись легкый навод бы вам мӱг помочи

1) Стерьхайте з нашого порталу русинську розкладку
2) У стерьханӱй фасціклї найдете фасціклу rueinst, ту пêрêтягніть на вам пôдходящоє місто
3) У пêрêнесенӱв фасціклї найдіть й ôдкрыйте setup
4) Пӱсля куртôї інсталяції ся язык успішно установить на ваш кôмпютер
5) На компютерї у штімованьови найдіт «Регион и язык» [про ПК з руськым языком]
6) Уберіть Добавление языка
7) У испису языкӱв уберіть Руськый вадь Русинськый язык
8) Убраный вами язык ся обявив у испису языкӱв у обóлóцї «Регион и язык» - розкликнїть го.

9) Нажміть на “Параметры”, зобразить ся вам испис клавіатурных розкладок - уберіть «Добавить клавиатуру» и найдіть шор Русинська бесїда RUE

10) У правôму нижнюму углу, у исписї языкӱв, бы ся мала появити зкратка RUE (кедь-сьте убрали Русинськый язык у 7. шорі)

P.S. Кідь нê годни-сьте найти у списку клавіатур русинську бêсїду, рестартуйте кôмпютер.

Як писати буквы з діакрітикóв

Буквы, кôтрі обсягувуть діакрітичні знакы мож писати комбінаційóв двох клавіш: Alt Gr (правый Alt) и пôдходящôї буквы:

  • Ô - комбінація Alt Gr + O
  • Ӱ - комбінація Alt Gr + У
  • Ê - комбінація Alt Gr + Е
  • Ы - комбінація Alt Gr + І
  • Ґ - комбінація Alt Gr + Г
  • Буква Ó налїво уд 1 (побз. образчикы ниже)

Ціла розкладка на образчиках

  • Класична розкладка

  • Розкладка з Alt Gr