ruegrammatica
Гōлōвна > Фонетика > Рецітація стиха «Ode to колядка»

Рецітація стиха «Ode to колядка»

русинська фонетика

Уд Світовōму дню поезії вам понукаєме авдіозапис рецітованя Мигальом Кушиницькым стиха «Ode to колядка»

жерело образчика

Пōслухати рецітацію стиха

Ode to колядка

Зима прийшла, тай місяць Януар
Порядно так похолодало
Ідеш по улици, із рота валит пар
Тōму ся радуву ни мало

Уже ладят ся дїточкы
Парадят си батлегемы
Палицї, шапкы тай дзвоникы
І силянка ми штимувала вта навхтема

Не упōвів бы’м, так, кидь чесно
Ож дуже файно знаву я співати
Айбо на коляды было вто чудесно
Такое в жывōтї ни хōтїв бы’м забывати

А пак ся пробудиш уд сна, пóникаш идгōрї
Типирька ты на чужинї, далековато з дōмӯв
Колядкы забываш, помниш може пят
Тай батлегем тот свӯй, ни увидиш уже упят.

×××
Хōч чути бӯлше карпаторусинськōї бисїды?
Пӯдписуй ся на Мигаля на YouTube