rueпортал словник ґазета ґраматика

Курта історія: село Черник

Курта історія: село Черник

Про малинькоє село Черник (Свалявськый відик) є дуже мало інформації. Находит ся лише пару скупых, ниподтвердженых даных. Тому, хотїв бы’м исе поміняти. На даный час у селі є цирьков великомученика Дмитрія, а число людности - приблизно 564 чоловік.

Коли было засновано Черник до типирь ни ясно. Вшиткі информаційнї жерела пишут, ож приблизно 300 рокув тому. У архівных данных, хоснувут ся дві мадярські назвы села «Csernik» тай «Csernek». У 1765. роцї Черник є хутором Стройна.

У Енциклопедії населенных пунктув комітату Береґ за 1782-1785 рокы уже є село Черник, а до нього курта характеристика:
– Межує ся из Быстрым, Свалявов тай Стройным;
– Находит ся у берегах;
– Є потук;
– Хаща густа, ходити по нїй мож лише по позначеных дорогах; Пиля села крячувля;
– За селом, путь до Стройного нормальный;

Найшов им архівнї данї, де у 1797. роцї споминат ся село Черник (Csernik). Тоды Совет губернаторув дав быв постанову приєднати до Свалявы Черник тай Быстрый. Указувт ся и важнї данї, ож того року, у Чернику, уже жило 56 чоловік.

У первуй половинї 19. ст. у селі поселили ся євреї. У 1840 роцї туй жило 4. жидув. А у 1880. роцї іх число выросло до 73 чоловік. Айбо уже у 1910. роцї у Чернику ни опстало ся ни єдной жидувськой фамілії. Мож исе повзязовати из тым, ож 3.км выд села находила ся на много май велика розвинута (порівняно) Свалява.

Из переписом людности получавут ся ни великі проблемы. При Чехословакії, хоть и быв Дусинськый окружный нотаріат, айбо Черник выдносив ся до Стройного, тому у результаты Стройного были включинї и данї Черника.

Айбо ни є исе біда, бо проводив ся ищи и релиґіозный перепис за 1941 рук. Тай уже было офіціальноє число людности – 362 чоловік.

Тоды уже Черник выднесли до Свалявы. Якраз ся тоды кунчила адміністративна реформа в Подкарпатськой Теритторії (бывша Подкарпатська Русь анексована Мадярщинов, у 1939. роцї) Мадярського королувства. Результаты перепису: 4. римокатоликы, 1. реформатор, 3. православнї и 354 греко-католикув. Мож придположити, ож 357. чоловік были русины, а остальнї мадяре.

Інтересный є языковый перепис. Там записовали свою рудну бисїду тай иншу (чужу) бисїду, котру знавут. Получив ся такый результат:
– Мадярська – 35;
– Німицька – 4;
– Русинська – 360;
– Ідиш – 1;
– Чиська – 8;
– Руська – 1;

Быв и перепис ошколованости за 1930 рук. Тоды у Чернику жило 298 чоловік, 55 из них были ниписимнї, а 73 кунчили хыба єден клас. 4 класув школы выдучило ся 63. чоловік, 6. класув – 54. чоловік; 8 класув – 48 чоловік

Дале иде бисїда за серидню старшу школу. 4. класы выдучило ся 4. дїти, а 8 класув – 2.

У 1930 роцї, у Чернику, были зареґістрованї 2. пудузятникы. Єден Турок Мигаль, котрый мав готел и продавав доган, другый Фізер Микула, што мав млин тай бовт.

Сяка курта исторія малинького села Свалявщины. Надію ся, ож из часом и ися информація буде ся доповньовати, ож удасть ми ся найти ищи якісь історичнї данї.

За одкликованьом – далші матеріалы из ціклу «Курта історія»

Далші статї из катеґорії «Курта історія» читайте за удкликованьом
Реклама