rueпортал словник ґазета ґраматика

На пōрōгу нōвōї декады, авадь што дав Руснакам 2020. рӯк

На пōрōгу нōвōї декады, авадь што дав Руснакам 2020. рӯк

Лем пару днӯв ся лишать до кӯнця сього истинно чудного рōку. Рōку, котрый ся затямить главно вірусами, катаклізмами, вōйнами а далшыми бідами. Айбо и у такōму тїснōму рōцї ся найде поєден світлый момент, за котрый бы было дōбрї розказати далшым.

Завто у сюй статї пōпрōвбуєме убзернути ся за ся, и припомнити вшыткым нам то, за што сьме ся годни порадовати. Бо было и такоє.

Главным пōзітівом сього рока суть бізӯвно нōві тварї у русинськӯм кываню, кōтрі принесли из сōбōв крыхту фрішного свіжого луфта у наш застояный мōчарь. Нōві стōрӯнкы у сōціалных сїтьох на вшелиякы тематікы, уд історичных подобенок до мапованя русинськōй’ лексікы и ошколованя, нōві авторы нашōї ґазеты, нōві мōлōді актівісты, кōтрі прōвбōвуть дашто чинити – исе вшытко радує и дає надїю на лїпшый рӯк. Межи сим вшыткым бізӯвно треба выокремити зачаткы відео контента по-русинськы. Из Бōжōв пōмӯчōв у будучнōсти каналы Мигаля Кушницького а Томаша Калинича будуть лем єдні из многых, де мож буде учути красну жыву руснацьку бисїду.

Радує и то, же ни вшыткі русинські спӯлкōві орґанізації екзістувуть лем на папїрьох Бӯг знає дїля чого, бо уже другый рӯк орґанізації «Русинськый културолōґічный клуб» а «Общество им. Александера Духновича» выдавуть «Алманах» – збирьку днишньōї русинськōї літературы, а роботы членӯв первого названого ся часто публікувуть у нашӯй ґазитї.

Само сōбōв, ōж за сись рӯк убсяговав ай пӯдлі моменты, наприклад, кōй доброє имня Руснакӯв прōвбōвали замастити вадь исхосновати на вшелиякых украйинськых пōлітичных проґрамох контроверзні украйинські пōлітикы-баламуты, айбо и тоты сітуації сьме векшынōв поберовали убернути си на хосен, дякувучи рӯзным громадным реакціям у соцсїтьох.

Айбо нипозеравучи на вшыткы сисї моменты цїлковый став нашого кываня є фурт пӯдлый. Ни є школ, комплікована языкова сітуація, цїлый рокаш якыхōсь нипōнятных орґанізацій без членӯв и без дїй. А исе значіть, же у нōвӯй декадї роботы дїля справдӯшных руснацькых актівістӯв буде фурт лем бӯлше. Вшытко ги й фурт зависить лем на нас: ци приправиме ся на списаня ōбывателюв, котроє ся хōть и удкладує уже дораз дисять рōкӯв, айбо скоро вадь нискоро ся удбуде, ци вдасть ся нам издрутнути из мертвого міста языкōву сітуацію и даяк ся приблизити ид цїлопӯдкарпатськӯй кōдіфікації, ци вдасть ся нам добити ся слушного уднōшїня ид нашōму народови. Исе вшытко зависить на нас.

Завто вшыткым тым, ко ся буде старати на благо нашого народа и у нōвōму рōцї желаєме успїхӯв у їх рōбōтї и фурташньōї дякы а любōві ид вшыткōму рӯднōму.

А вам, честовані читачі, вінчуєме мӯцного здōрōвля и красно дякуєме за то, же уже бӯлше ги рӯк читаєте наші публікації.

Далші статї из катеґōрії Никаня читайте за удкликованьом
Реклама